Miljöanpassade produkter

 

 

Gröna Kvisten

 

Gröna Kvisten är en fristående märkning som uppfyller de krav som ledande företag, kommuner och organisationer ställer på sina miljöanpassade produkter. All vår leverantörs produkttillverkning sker under rådande ISO 14001:2004 reglemente. ISO 14001:2004 är en rådande internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av ISO, International Organisation for Standardisation. Den ingår i ISO 14000-familjen som omfattar standarder på miljöområdet som t ex standarder för miljörevision, miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestanda.
Ett företag som uppfyller kraven i och godkänns enligt standarden erhåller, precis som för kvalitetssystemet ISO 9000:2008, ett certifikat.

 

All tillverkning är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004
Kvalitetscertifierat enl. ISO 9001:2008 (länk)
Miljöcertifierat enl. ISO 14001:2004 (länk)

 

 

Sunda AB

 

Skall genom effektiva miljöanpassade produkter bidra till en bättre miljö på ett långsiktigt sätt. Vi på Sunda strävar efter att ha en ständig förbättring vad gällande miljötänket i företaget. Genom att leverera koncentrerade produkter på storpack minskar vi automatiskt det ständigt växande sopberget.

 

Då våra produkter tillverkas i Sverige minskas utsläppen genom kortare transporter direkt till kunden.

 

  • Minska hanteringen av emballage & kartonger.

  • Ställa krav på vår leverantör vad gällande miljö, kvalité och transport.

  • Att alltid sträva efter att förbättra vårt miljötänkande både på jobbet och privat.

  • Utbilda vår personal kontinuerligt inom miljökunskap.

 

Gävle 2015-04-12
Pär Dybeck Vd Sunda AB